九辩

作者:李建 朝代:唐代诗人
九辩原文
一骑才过即闭关,中原回首泪痕潸。弃繻人去谁能识,投笔功成老亦还。夺得胭脂颜色淡,唱残杨柳鬓毛斑。我来别有征途感,不为衰龄盼赐环。
雅志躬耕畎亩中,依时播种乐年丰。日倾绿醑消清兴,夜诵黄庭礼碧空。慕道有心求妙诀,寻真无路觅仙踪。世间人事多翻覆,惟有江山万古同。
令弟佐宣城,赠余琴谿鹤。谓言天涯雪,忽向窗前落。白玉为毛衣,黄金不肯博。背风振六翮,对舞临山阁。顾我如有情,长鸣似相托。何当驾此物,与尔腾寥廓。
汉家候神馆,奉诏穰沈灾。解缨就斋幕,恍若跻蓬莱。云罗絓朝舄,露掌承仙杯。众真拱象帝,宝宇正崔嵬。炉烟薰太虚,重阴为之开。单枕不成寐,俗魂自惊猜。心迷坐忘术,万虑无根来。天鸡殊未鸣,霜雁有馀哀。借问麋鹿姿,云胡尘国台。构极谢隆栋,裨山劣织埃。上惭稷契名,下愧丙魏才。惟馀止足戒,临路空徘徊。
此情可待成追忆,只是当时已惘然。
停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。
绕水环山拜此坟,孝思今见大将军。地灵自会埋香骨,天巧今还说旧闻。卵咽神凭玄鸟降,喙残劳有义乌分。人生那尽空桑是,翘首漫东望白云。
日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。
吹断金猊一缕烟,凄风忽到鬓毛边。出门叹有千歧路,负郭惭无二顷田。浅水干芦秋雨雁,荒村病柳夕阳蝉。空窗独掩黄昏后,半壁寒灯对榻燃。
九辩拼音解读
yī qí cái guò jí bì guān ,zhōng yuán huí shǒu lèi hén shān 。qì xū rén qù shuí néng shí ,tóu bǐ gōng chéng lǎo yì hái 。duó dé yān zhī yán sè dàn ,chàng cán yáng liǔ bìn máo bān 。wǒ lái bié yǒu zhēng tú gǎn ,bú wéi shuāi líng pàn cì huán 。
yǎ zhì gōng gēng quǎn mǔ zhōng ,yī shí bō zhǒng lè nián fēng 。rì qīng lǜ xǔ xiāo qīng xìng ,yè sòng huáng tíng lǐ bì kōng 。mù dào yǒu xīn qiú miào jué ,xún zhēn wú lù mì xiān zōng 。shì jiān rén shì duō fān fù ,wéi yǒu jiāng shān wàn gǔ tóng 。
lìng dì zuǒ xuān chéng ,zèng yú qín jī hè 。wèi yán tiān yá xuě ,hū xiàng chuāng qián luò 。bái yù wéi máo yī ,huáng jīn bú kěn bó 。bèi fēng zhèn liù hé ,duì wǔ lín shān gé 。gù wǒ rú yǒu qíng ,zhǎng míng sì xiàng tuō 。hé dāng jià cǐ wù ,yǔ ěr téng liáo kuò 。
hàn jiā hòu shén guǎn ,fèng zhào ráng shěn zāi 。jiě yīng jiù zhāi mù ,huǎng ruò jī péng lái 。yún luó guà cháo xì ,lù zhǎng chéng xiān bēi 。zhòng zhēn gǒng xiàng dì ,bǎo yǔ zhèng cuī wéi 。lú yān xūn tài xū ,zhòng yīn wéi zhī kāi 。dān zhěn bú chéng mèi ,sú hún zì jīng cāi 。xīn mí zuò wàng shù ,wàn lǜ wú gēn lái 。tiān jī shū wèi míng ,shuāng yàn yǒu yú āi 。jiè wèn mí lù zī ,yún hú chén guó tái 。gòu jí xiè lóng dòng ,bì shān liè zhī āi 。shàng cán jì qì míng ,xià kuì bǐng wèi cái 。wéi yú zhǐ zú jiè ,lín lù kōng pái huái 。
cǐ qíng kě dài chéng zhuī yì ,zhī shì dāng shí yǐ wǎng rán 。
tíng bēi tóu zhù bú néng shí ,bá jiàn sì gù xīn máng rán 。
rào shuǐ huán shān bài cǐ fén ,xiào sī jīn jiàn dà jiāng jun1 。dì líng zì huì mái xiāng gǔ ,tiān qiǎo jīn hái shuō jiù wén 。luǎn yān shén píng xuán niǎo jiàng ,huì cán láo yǒu yì wū fèn 。rén shēng nà jìn kōng sāng shì ,qiào shǒu màn dōng wàng bái yún 。
rì mù xiāng guān hé chù shì ?yān bō jiāng shàng shǐ rén chóu 。
chuī duàn jīn ní yī lǚ yān ,qī fēng hū dào bìn máo biān 。chū mén tàn yǒu qiān qí lù ,fù guō cán wú èr qǐng tián 。qiǎn shuǐ gàn lú qiū yǔ yàn ,huāng cūn bìng liǔ xī yáng chán 。kōng chuāng dú yǎn huáng hūn hòu ,bàn bì hán dēng duì tà rán 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

九辩相关翻译

①空山:空旷,空寂的山野。新:刚刚。
⑥青芜:青草。
⑧蜩螗:蝉。

九辩相关赏析


全诗用李白杰出的成就,与李白坎坷的命运、死后墓地荒凉和后世文坛的暗淡组成了多重对比,从而赋予了作品惊心动魄的艺术感染力。

作者介绍

李建 李建 李建(?-822年),字杓直,荆州石首(今湖北石首市)人,唐朝大臣,刑部尚书李逊年弟。家素清贫,躬耕致养,嗜学力文。举进士,授校书郎,迁右拾遗、翰林学士,累迁殿中侍御史,改京兆尹,出为澧州刺史。征拜太常少卿,改为刑部侍郎。长庆二年(822年),赠工部尚书。

九辩原文,九辩翻译,九辩赏析,九辩阅读答案,出自李建的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。国学诗词网网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://zy.prmath.com/5280.html